člen (instruktor) první pomoci

Kurz je určen těm co to myslí s první pomocí opravdu vážně. Cílem kurzu je připravit kvalifikované pracovníky pro poskytování a školení první pomoci. Uplatnění naleznou především jako vyučující
první pomoci (v autoškolách §22 zákona 247/2000 Sb., firmách v rámci BOZP, všech typech škol ap.), jako zdravotníci na různých akcích (školách v přírodě, táborech, lyžařských kurzech ap.),
​​​​​​​jako zdravotní dozor na kulturních a společenských akcích a uplatnění mohou najít i u nás při školeních a zjištění zdravotnických dozorů.

Lektoři jsou profesní zdravotničtí pracovníci pracující na záchranných službách a urgentních odděleních nemocnic. Výuka resuscitace probíhá v souladu s ERC Guidelines 2015 a
nácvikem použití AED.

Termíny veřejných kurzů

vypisujeme dvakrát až třikrát ročně - aktuálně nabízené termíny najdete v rubrice Akreditované kurzy

Vstupní předpoklady

  • věk 18 let
  • min. základní vzdělání
  • zdravotní způsobilost
  • dobrá plavecká zdatnost

Další informace

  • Úspěšný absolvent obdrží: Osvědčení o rekvalifikaci s celostátní časově neomezenou platností
  • Počet účastníků v jednom kurzu (min./max.): 5/15
  • Povinná účast na min. 80% časové dotace
  • Závěrečná zkouška: písemný test, ústní a praktická zkouška

Odborný garant: Bc. Jakub Holeňa, DiS.
Akreditace: MSMT-21221/2016-1/531 ze dne 6.10.2016 - platnosti do 6.10.2019