AKREDITACE MŠMT

Akreditace číslo jednací a datum vydání platnost do odkazy
Člen první pomoci 2016 MSMT-21221/2016-1/531 ze dne 6.10.2016 6.10.2019 pdf
Člen první pomoci 2013 MSMT-11019/13-212/273 ze dne 17.6.2013 17.6.2016  
Zdravotník zotavovacích akcí 2016 MSMT-10762/2016-1/274 ze dne 17.6.2016 17.6.2019 str1 str2
Zdravotník zotavovacích akcí 2012 MSMT-44672/12-212/1028 ze dne 19.12.2012 19.12.2015  
Zdravotník zotavovacích akcí 2009 20445/09-24/1040 ze dne 9.11.2009 9.11.2012  

 

systém dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků

Akreditace číslo jednací platnost do odkazy
Akreditace vzdělávacího zařízení MSMT-3263/2013-201 6.3.2019 str1
Akreditace vzdělávacích programů
pro pedagogické pracovníky
     
Zdravotník zotavovacích akcí 2016 MSMT-10130/2016-1 21.4.2019 pdf
Základní norma zdravotnických znalostí 2016 MSMT-10130/2016-1 21.4.2019 pdf
Zdravotník zotavovacích akcí 2013 MSMT-2038/2013-201-114 5.3.2016  
Základní norma zdravotnických znalostí 2013 MSMT-2038/2013-201-114 5.3.2016  

DOKUMENTY

právní předpisy související se zdravotním zajištěním zotavovacíh akcí (táborů) a škol v přírodě

Výtah ze zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví - platné od 1.1.2018 ke stažení

Výtah ze zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví - platné od 1.4.2016 ke stažení

Vyhláška o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti č. 106/2001 Sb. - znění po novelizaci, která vešla v platnost 1.1.2014 ke stažení

vzory formulářů

Posudek zdravotní způsobilosti dítěte ke stažení

Posudek zdravotní způsobilosti vedoucí pracovníci ke stažení

Zdravotní deník připravujeme

ostatní

Návod k bezpečnému zásobování letních táborů pitnou vodou (zdroj SZÚ)