Zdravotník zotavovacích akcí

Určeno zájemcům o práci zdravotníka na táborech, školách v přírodě, lyžařských kurzech a dalších podobných akcích.
Absolvent kurzu se orientuje v akutních stavech a dalších vybraných onemocněních. Ovládá po teoretické i praktické stránce laickou první pomoc. Je seznámen s podmínkami pořádání zotavovacích i jiných podobných akcí a způsoby jejich zdravotního zabezpečení. Uplatní se zejména jako Zdravotník zotavovacích akcí na táborech, školách v přírodě a lyžařských kurzech.

Přednášky jsou doplněny multimediální prezentací a videoprojekcí výukových pořadů. Praktický nácvik probíhá za použití standardních nácvikových pomůcek, zdravotnických i improvizovaných prostředků ve školící místnosti i v přírodních podmínkách. Výuka resuscitace probíhá v souladu s ERC Guidelines 2015 a nácvikem použití AED. Nácvik záchrany tonoucího probíhá v bazéně.

Termíny veřejných kurzů

vypisujeme třikrát až čtyřikrát ročně - aktuálně nabízené termíny najdete v rubrice Akreditované kurzy

Pro domy dětí, školské a neziskové organizace
nabízíme kurz při obsazení 12ti a více osobami za cenu od 1.600,- Kč / osoba v termínu dle dohody, ve vašich prostorách (po celé ČR) nebo u nás. Realizaci takového kurzu je potřeba povětšinou začít plánovat s více jak půlročním předstihem.

Vstupní předpoklady

  • věk 18 let
  • ukončené střední vzdělání (osvědčení s neomezenou platností)
  • bez středního vzdělání (osvědčení s platností 3 roky)
  • morální bezúhonnost
  • zdravotní způsobilost

Další informace

  • Úspěšný absolvent obdrží: Osvědčení s celostátní platností
  • Počet účastníků v jednom kurzu (min./max.): 5/20
  • Povinná účast na min. 80% časové dotace
  • Závěrečná zkouška: písemný test a praktická zkouška

Odborný garant: Bc. Jakub Holeňa, DiS.
Akreditace: MSMT-10762/2016-1/274 ze dne 17.6.2016 - platnosti do 17.6.2019
Akreditace DVPP: MSMT-10130/2016-1 - platnost do 21.4.2019